Komunikaty Prezesa UKE - PikaMobile

Przejdź do treści
Szanowni Państwo,
Zgodnie z zapisem Artykułu 175e Ustawy Prawo Telekomunikacyjne (Dz.U. z 2019 poz. 2460) publikujemy aktualne informacje Prezesa Urzędu Komunikacjii Elektronicznej w sprawie:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów  z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach  zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed  oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia  telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.


223 815 815
biuro@pikapolska.pl

Wróć do spisu treści